Rad Angel เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2013
  • 9 April 2020
  • 25
  • 0
ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Rad Angel โดยคุณ นฤมล (อุ๋ย) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย BIFF&BIL 2013  
อ่านต่อ
Vijitra เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2012
  • 9 April 2020
  • 25
  • 0
ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra โดยคุณ สุชาวรรณ (แอ๊ะ)ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการ Designer's Room 2012 ฺงานแสดงสินค้าและเครื่องหนัง BIFF&BIL 2012 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
อ่านต่อ
Orirush เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ BIFF&BIL 2012
  • 10 April 2020
  • 24
  • 0
ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษแบรนด์ Orirush โดยคุณสมประสงค์และคุณกรรณิการ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Designer's Room 2012 ของกรมส่งเสริมการส่งออก และร่วมแสดงผลงาน Biff & Bil Bangkok International Fashion Fair 2012&nbs
อ่านต่อ