แนวทางหลักสูตรการสอน
  • 25 September 2019
  • 426
  • 0
1.การวิเคราะห์และการกำหนดขนาดของสินค้า 2.การออกแบบโครงสร้างแม่แบบมาตรฐาน 3.การออกแบบแม่แบบพื้นฐานตามรูปแบบสินค้า 4.การปรับรูปทรง 3 มิติตามเทคนิคเสื้อชั้นสูง 5.การปรับรูปทรงแม่แบบสินค้า 6.การนำเสนอแม่แบบเพื่อการค้าอุตสาหกรรม 7.การวิเคราะห์รูปแ
อ่านต่อ