ด็อกเตอร์แพทเทิร์น แอททีเลีย 

5/95 ชั้น5 อาคารสายลมคอนโดมิเนียม ซอยพหลโยธิน8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

มือถือ 063-6324955

E-mail: doctorpattern@hotmail.com