ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ผลงานการออกแบบค้ตติ้งแพทเทิร์นและการตัดเย็บ ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย (Futuristic) งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Mortor EXpo 2019
ออกแบบชุดโดยคุณ Poupae
ออกแบบคัดติ้งแพทเทิร์นโดย DPA ตัดเย็บโดยคุณ กิตติศักดิ์ (Duck)

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019

ชุดสูทบุรุษและสตรีแนวล้ำสมัย งานแฟชั่นโชว์เปิดตัว MG Motor Expo 2019