ชุดราตรียาวหางปลาผ้าไหมคอกลมแขนล้ำตัดต่อลอนวงกลม

ผลงานเสื้อผ้าผู้เรียน ชุดราตรียาวหางปลาผ้าไหมคอกลมแขนล้ำตัดต่อลอนวงกลม ตัดเฉพาะบุคคล ตกแต่งดอกกล้วยไม้

ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดราตรียาวคอกลมแขนล้ำตัดต่อเหนือเข่าแทรกลอนวงกลมและระบาย (ตัดเฉพาะบุคคล)
ผลงานโดยคุณนิเวช (เข้ม)

ผลงานเสื้อผ้าผู้เรียน ชุดราตรียาวหางปลาผ้าไหมคอกลมแขนล้ำตัดต่อลอนวงกลม (ตัดเฉพาะบุคคล) ตกแต่งดอกกล้วยไม้