เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ และ สตรี

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ และ สตรี โดยคุณกิตติศักดิ์ Duck
ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บต้นแบบ เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษและสตรี แบรนด์ EA4TH ประเทศสวีเดน
สร้างแบบแพทเทิร์นและตัดเย็บโดยคุณ กิตติศักดิ์ (Duck)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ และ สตรี โดยคุณกิตติศักดิ์ Duck

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ และ สตรี โดยคุณกิตติศักดิ์ Duck