ที่ปรึกษาการสร้างแพทเทิร์น-ชุด Thesis ของนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย

ผลงานแพทเทิร์นผู้เรียน-ที่ปรึกษาชุดผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร-สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย

ที่ปรึกษาการสร้างแพทเทิร์นโดยคุณ ธันย์ชนก (ดาว)
ผลงานชุดThesis ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานแพทเทิร์นผู้เรียน-ที่ปรึกษาการสร้างแพทเทิร์น-ผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย