ผลงานชุดชนะเลิศงาน Reco 2019

ผลงานชุดประกวดงาน Reco 2019

ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นและเทคนิคการตัดเย็บชุดรางวัลชนะเลิศ งาน Reco 2019 โดยคุณเศรษฐวุฑฒิ์ (แมนจู)

ผลงานชุดชนะเลิศงาน Reco 2019

ผลงานชุดชนะเลิศงาน Reco 2019

ผลงานชุดชนะเลิศงาน Reco 2019