ชุดกระโปรงราตรีแยกชิ้น

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงราตรีแยกชิ้น โดยคุณ พัทธิดา

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดราตรีเฉพาะบุคคล ชุดราตรีแยกชิ้น
เสื้อท่อนบนคอยูกว้าง เปิดช่วงหลังความยาวระดับเอวแขนพองปลายสอบ
ท่อนล่างกระโปรงยาวคลุมเข่าทรงสอบทิวลิป ตกแต่งรูดระบาย
โดยคุณ พัทธิดา (นาง)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงราตรีแยกชิ้น โดยคุณ พัทธิดา

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงราตรีแยกชิ้น โดยคุณ พัทธิดา