ชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าทรงสุ่มทิ้งหางด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าสุ่มทิ้งหางด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นตัดเย็บชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าช่วงล่างทรงสุ่มทิ้งหางด้านหลัง โดยคุณเศรษฐวุฑฒิ์ (แมนจู)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าสุ่มทิ้งหางด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าสุ่มทิ้งหางด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดแต่งงานแนวกี่เพ้าสุ่มทิ้งหางด้านหลัง