เสื้อสตรีแขนกิโมโนปกซาฟารีตั้ง ชายรูดระบาย ยุคค.ศ.1950

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อสตรีแขนกิโมโนปกซาฟารีตั้ง ยุคค.ศ.1940

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อสตรีผ้าทอลายในตัว แขนกิโมโน ปกซาฟารีตั้ง ยุคค.ศ.1950 โดยคุณ ฐานิสสร์ (เอ้)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อสตรีผ้าทอลายในตัวแขนกิโมโนปกซาฟารีตั้ง ยุคค.ศ.1950 โดยคุณ ฐานิสสร์

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อสตรีผ้าทอลายในตัวแขนกิโมโนปกซาฟารีตั้ง ยุคค.ศ.1950 โดยคุณ ฐานิสสร์

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อสตรีผ้าทอลายในตัวแขนกิโมโนปกซาฟารีตั้ง ยุคค.ศ.1950 โดยคุณ ฐานิสสร์