ชุดดำน้ำบุรุษขนาดมาตรฐาน M

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดดำน้ำบุรุษ

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บชุดดำน้ำบุรุษขนาดมาตรฐานMเอเชีย คอปีนตั้ง คัตตอ้งตัวเสื้อโค้งมนตามหลักสรีรศาสตร์ แขนกิโมโนแทรกเป้า ส่วนท่อนล่างขาโก่ง เยื้องเกรน เบี่ยงตะเข็บ แทรกเป้าและสนับเข่า
แบรนด์ Sportpro โดยคุณสุชาดา (ก้อย) และคุณนทีภัทร (ดิน)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดดำน้ำบุรุษ คัตติ้งตามหลักสรีรศาสตร์