ชุดดำน้ำสตรี-ตัดเฉพาะบุคคล

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บชุดดำน้ำสตรี (ตัดเฉพาะบุคคล) คอเสื้อตั้ง แขนแร็คแลน ส่วนท่อนล่าง เยื้องตะเข็บข้าง ขาโก่ง แทรกเป้าและสนับเข่า
แบรนด์ Sportpro โดยคุณสุชาดา (ก้อย) และคุณนทีภัทร (ดิน)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดดำน้ำสตรี-ตัดเฉพาะบุคคล