ชุดดำน้ำสตรีตัดต่อลายผึ้งน้อย-ตัดเฉพาะบุคคล

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดดำน้ำสตรี(ตัดเฉพาะบุคคล) ตัวชุดตัดต่อลายผึ้งน้อย แขนแร็คแลน ท่อนล่างขาโก่งปิดสนับเข่า แทรกเป้า
แบรนด์ Sportpro โดยคุณสุชาดา (ก้อย) และคุณนทีภัทร (ดิน)

ชุดดำน้ำสตรีตัดต่อลายผึ้งน้อย-ตัดเฉพาะบุคคล