กระโปรงยีนส์ทรงดินสอตกแต่งเกล็ดรอบตัว

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงยีนส์ทรงดินสอขอบตรงกว้าง ตกแต่งเย็บเกล็ดรอบตัว แบรนด์ Chataporn โดยคุณ ฉัตราภรณ์ (อูม)

กระโปรงยีนส์ทรงดินสอตกแต่งเกล็ดรอบตัว