กระโปรงทรงสอบระบายช่วงเอว

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบเหนือเข่าต่อระบาย Peplum ช่วงเอว แบรนด์ The Kiss Principle โดยคุณกมลกานต์ (เตย)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบระบายช่วงเอว