ชุดกระโปรงสั้นเกาะอกตกแต่งกุ้นแถบ

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงสั้นทรงเข้ารูปเส้นคัตติ้งรูปทรงเกาะอกตัดต่อกุ้นแถบ ช่วงล่างทรงสอบ แบรนด์ The Kiss Principle โดยคุณ กมลกานต์ (เตย)

ชุดกระโปรงสั้นเกาะอกตกแต่งกุ้นแถบ