8POP ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งและผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย โดยคุณธนรัตน์ 8POP

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นและผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี