Vijitra เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2012

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra โดยคุณ สุชาวรรณ (แอ๊ะ)
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการ Designer's Room 2012 ฺงานแสดงสินค้าและเครื่องหนัง BIFF&BIL 2012 โดยกรมส่งเสริมการส่งออก

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra