Rad Angel เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2013

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Rad Angel

ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Rad Angel โดยคุณ นฤมล (อุ๋ย) 
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย BIFF&BIL 2013

BIFF&BIL 2013

 

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Rad Angel