Orirush เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ BIFF&BIL 2013

 

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ Orirushผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ แบรนด์ Orirush โดยคุณสมประสงค์ (เอิง)
เข้าร่วมแสดงผลงาน Designer's Room งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย BIFF&BIL 2013

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ Orirush

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ Orirush

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ Orirush