Vijitra เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี BIFF&BIL 2013

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ผลงานการออกแบบสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีแบรนด์ Vijitra เข้าร่วมแสดงผลงาน Designer's Room งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย BIFF&BILL 2013

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี