ชุดจั้มพ์สูทแนวแฟชั่น

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดจั้มพ์สูทงานวิทยานิพนธ์ปี3

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดจั้มพ์สูทแนวแฟชั่นงานวิทยานิพนธ์ปี3 สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบโดยคุณ ธัย์ชนก Dow

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดจั้มพ์สูทงานวิทยานิพนธ์ปี3