ชุดแซคสั้นระบายชั้นรอบตัว

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงสั้นความยาวเหนือเข่าตัดต่อระบาย 3 ชั้น

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงสั้นเหนือเข่าสายแถบยึดไหล่ตัดต่อแทรกระบาย3ชั้น แบรนด์ Vijitra ออกแบบโดยคุณ สุชาวรรณ (Ae)

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดกระโปรงสั้นความยาวเหนือเข่าตัดต่อระบาย 3 ชั้น