ชุดราตรีแขนยาวหางปลาผ้าเลื่อม

ผลงานสร้างแพทเทิร์นชุดพรีเว็ดดิ้งเจ้าสาวหางปลา

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นคัตติ้งชุดพรีเว็ดดิ้งเจ้าสาวหางปลาแขนยาวผ้าเลื่อม แบรนด์ Dramaetik ออกแบบโดยคุณ ดวงพร Pookky

ผลงานการสร้างชุดราตรียาวหางปลาแขนยาวผ้าเลื่อม

ผลงานการสร้างชุดราตรียาวหางปลาแขนยาวผ้าเลื่อม

ผลงานการสร้างชุดราตรียาวหางปลาแขนยาวผ้าเลื่อม