ชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอหางย้วยระบายด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอหางย้วยระบายด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอปักคริสตัลหางย้วยระบายด้านหลังแบรนด์ Chawatwit Bridal
ออกแบบโดยคุณ ชวัฎวิทย์ (Sarm) แพทเทิร์นโดย ดวงทิพย์และคุณฐานิสสร์

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอหางย้วยระบายด้านหลัง

 ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอหางย้วยระบายด้านหลัง

ผลงานการสร้างแพทเทิร์นชุดเจ้าสาวเกาะอกทรงดินสอหางย้วยระบายด้านหลัง