กระโปรงทรงตรงขอบโค้งจีบทวิสกลางหน้า

ผลงานการออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บต้นแบบสินค้า กระโปรงทรงตรงความยาวคลุมเข่าขอบโค้งจีบทวิสกลางหน้า

ผลงานโดยคุณต่าย

ผลงานเสื้อผ้าผู้เรียน-กระโปรงทรงตรงขอบโค้งจีบทวิสกลางหน้า