กระโปรงทรงดินสอจับเดรปด้านข้าง

ผลงานการฝึกออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บต้นแบบ

กระโปรงทรงดินสอขอบโค้งจับเดรปด้านข้าง แบรนด์ Orirush

โดยคุณ อาร์ต

ผลงานเสื้อผ้าผู้เรียน-กระโปรงทรงดินสอจับเดรปด้านหน้า

กระโปรงทรงดินสอนจับเดรปด้านข้าง