กระโปรงชุดไทยจีบหน้านาง

ผลงานการสร้างแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บกระโปรงชุดไทยบรมพิมานจีบหน้านางร้านเชียงใหม่ไทยศิลป์ โดยคุณหนอ

ผลงานเสื้อผ้าผู้เรียน กระโปรงชุดไทบบรมพิมาน