หลักสูตรการออกแบบแพทเทิร์นด้วยการสร้างแบบร่างบนกระดาษด้วยมือ Paper Pattern Drafting

หลักสูตรการออกแบบสร้างแพทเทิร์นด้วยการสร้างแบบร่างบนกระดาษด้วยมือ Paper Pattern Drafting

คือหลักสูตรที่ ด็อกเตอร์แพทเทิร์น แอททีเลียใช้ในการสอนให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรม

เป็นหลักสูตรการออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูงมาตรฐานสากลเพื่อการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีและบุรุษ

ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

หลักสูตรการสร้างแบบร่างบนกระดาษ Drafting Pattern

ความแตกต่างระหว่าง Pattern Draping และ Pattern Drafting