แนวทางหลักสูตรการสอน

แนวทางหลักสูตรการสอน ด้อกเตอร์แพทเทิร์น

1.การวิเคราะห์และการกำหนดขนาดของสินค้า

2.การออกแบบโครงสร้างแม่แบบมาตรฐาน

3.การออกแบบแม่แบบพื้นฐานตามรูปแบบสินค้า

4.การปรับรูปทรง 3 มิติตามเทคนิคเสื้อชั้นสูง

5.การปรับรูปทรงแม่แบบสินค้า

6.การนำเสนอแม่แบบเพื่อการค้าอุตสาหกรรม

7.การวิเคราะห์รูปแบบสินค้าเพื่อการออกแบบแพทเทิร์น

8.การออกแบบแพทเทิร์นสินค้าด้วยแม่แบบอุตสาหกรรม