กำหนดการสอน รอบเวลาเรียน

กำหนดการเรียนการสอน รอบเวลาเรียน

รอบเวลาเรียน

 วิธีการเรียน

เลือกเรียนสัปดาห์ละ1วันๆละ6ชม. เรียนทั้ง รอบเช้า และ รอบบ่าย

ก่อนการเรียนจะลงทะเบียนเวลาเรียนให้รับทราบทุกครั้ง

อุปกรณ์การเรียน

รายการอุปกรณ์การเรียนออกแบบแพทเทิร์น

*อุปกรณ์การเรียนทั้งหมดสามารถฝากอาจารย์จัดเตรียมให้