หลักสูตรเสื้อผ้าบุรุษ

หัวข้อ หลักสูตรเสื้อผ้าบุรุษ

DOWNLOAD ดาวน์โหลดไฟล์PDF รายละเอียดหลักสูตรเสื้อผ้าบุรุษ

หลักสูตรแพทเทิรืนอุตสาหกรรมชั้นสูงเพื่อการสร้างแบรนด์ เพื่อผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง แยกประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

หลักสูตรแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง แยกเฉพาะรายการสินค้าและวัตถุดิบ

หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อการเรียนออกแบบแพทเทิร์นอย่างต่อเนื่อง

*กรณีต้องการออกแบบหลักสูตรด้วยตนเอง กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอน*