สถานที่เรียน

 

  • สถานที่เรียนสะอาด ขนาดพอเหมาะ เพื่อคุณภาพในการเรียน               
  • ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สะดวกในการเดินทาง
  • สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS รถไฟใต้ดินMRT รถโดยสารประจำทาง

สถานที่เรียนสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง ด็อกเตอร์แพทเทิร์น แอททีเลีย