http://www.doctorpattern.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 ผลงานผู้เรียน

รับออกแบบ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตอบข้อซักถาม

รับออกแบบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ผลงานผู้เรียน

สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมสร้างแพทเทิร์น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุน

หลักสูตรสร้างแพทเทิร์นด้วยมือสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์คืออะไร

ในกระบวนการออกแบบผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้นมีขั้นตอนมากมาย ทั้งในส่วนของการจัดการและการออกแบบผลิตจนสำเร็จเป็นตัวสินค้าซึ่งต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำสูงในทุกๆขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้รูปแบบสินค้าตามความต้องการของผู้ออกแบบและสามารถรองรับกับความหลากหลายของผู้บริโภค เช่นความแม่นยำและความละเอียดในการคำนวณ การกำหนดขนาด การออกแบบโครงสร้างแม่แบบสินค้า การออกแบบชิ้นงานสินค้า การปรับขยายขนาดสินค้า จนถึงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในการออกแบบตัวสินค้าให้ได้ความแม่นยำ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา แต่เนื่องจากในกระบวนการออกแบบผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะเป็นระบบการจัดการด้วยบุคลากรซึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดในขั้นตอนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในระหว่างกระบวนการผลิตสินค้ามากมาย จนเกิดความเสียหายถึงตัวสินค้าที่ผลิต จึงมีผู้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆดังที่ได้กล่าวมา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณสมบัติหลักของโปรแกรมโดยทั่วไปส่วนใหญ่คือ 
1. ช่วยลดข้อผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการประมวลผลในระหว่างการออกแบบแพทเทิร์น 
2. ช่วยลดขั้นตอนและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแต่เดิมจะต้องใช้พื้นที่และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดเก็บ ให้มารวมจัดเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาตรวจสอบแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิตอื่นๆมารวมไว้อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น
-โปรแกรมช่วยในการขยายขนาดแบบตัดสินค้า
-โปรแกรมช่วยคำนวณวัตถุดิบ การวางแบบตัด เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพื่อช่วยลดต้นทุนการใช้วัสดุในการผลิตฯลฯ
และอาจมีการพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาอื่นๆเข้ามาบรรจุรวมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรม

โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานอย่างไร

โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานได้โดยการรับคำสั่งงานตรงจากนักออกแบบแพทเทิร์น ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น เม้าท์ คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆเพื่อการใช้งานโปรแกรมโดยเลือกไปที่ชุดคำสั่งต่างๆที่บรรจุไว้ในโปรแกรม แล้วโปรแกรมจะทำการประมวลผลตามคุณสมบัติของชุดคำสั่งแสดงผลขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ

ผู้ใช้โปรแกรมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ผู้ที่สนใจใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ ต้องมีทักษะความรู้ดังนี้

      ทักษะ ในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
      ทักษะ ในการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้า
      ทักษะ ในการใช้งานโปรแกรมออกแบบแพทเทิร์น 

โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นช่วยสร้างภาพลักษณ์สินค้าได้หรือไม่

         *โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นได้ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในขั้นตอนการผลิตสินต้าเท่านั้น*
                                  *มิได้เป็นตัวช่วยให้เสื้อผ้าที่ผลิตมีความสวยงามเพิ่มขึ้น*

สินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การออกแบบดีไซน์ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การตัดเย็บ และที่หัวใจสำคัญอย่างยิ่งคือความปราณีตในรูปทรงและคัตติ้งของสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ด้านการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าของผู้ใช้งานโปรแกรมเท่านั้น

หลักสูตรของด็อกเตอร์แพทเทิร์นหากใช้ร่วมกับโปรแกรมจะช่วยพัฒนาสินค้าได้อย่างไร

หลักสูตรการสอนของด็อกเตอร์แพทเทิร์นคือหลักสูตรการออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยมือด้วยวิธีการสร้างแบบร่างบนกระดาษ  Drafting Paper Pattern โดยครอบคลุมทุกประเภทสินค้าภายใต้โครงสร้างเดียวกัน เป็นหลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มีการปรับรูปทรงแม่แบบแพทเทิร์นตามหลักสรีรศาสตร์ควบคู่กับการบริหารแนวเส้นเกรนตรงและเกรนนอนของผืนผ้าให้เกิดความสมดุล  สินค้าที่ผลิตได้จึงมีสัดส่วนที่สมดุล มีรูปทรงที่นิ่งและสวยงามเวลาสวมใส่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้า และหากนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมการสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาและลดขั้นตอนการออกแบบผลิตสินค้า ก็เท่ากับว่าได้เพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงลดต้นทุนและลดขั้นตอนการผลิตได้อีกด้วย
 


แนวทางหลักสูตรการสอน


หลักสูตรที่เปิดสอน

ผลงาน Pattern ผู้เรียน


หาข้อมูลทางลัด ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง  สอนแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง  สอนPATTERN สอนทำแพทเทิร์น  เรียนแพทเทิร์น  ต่างจากที่อี่นอย่างไร  แนวทางหลักสูตรชัดเจน  หลักสูตรเหมาะกับใคร  ออกแบบแพทเทิร์นสินค้าได้ทุกประเภท  หลักสูตรครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  สามารถออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่น  ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า  ธุรกิจเสื้อผ้า  การผลิตเสื้อผ้า  การสร้างแบรนด์เสื้อผ้า  โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป  I Design High Industrial Fashion Cutting Pattern

                         
                      สถานที่อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง ด็อกเตอร์แพ็ทเทิร์น แอททีเลีย 

                                           Doctorpattern Atelier ::  โทรศัพท์  063-6324955  
                                                   Email : doctorpattern@hotmail.com

อันดับหนึ่งเรื่อง ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อยืด, แพทเทิร์นชุดแซค, แพทเทิร์นกางเกง, แพทเทิร์นสูท, สอนPATTERN, การสร้างแบบตัดเสื้อผ้า, ออกแบบคัตติ้ง, ออกแบบเสื้อผ้า, ออกแบบแพทเทิร์น, สอนธุรกิจเสื้อผ้า, สอนออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เสื้อผ้าเพื่อการค้า, เสื้อผ้าอุตสาหกรรม, เสื้อผ้าชั้นสูง, การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สอนสร้างแพทเทิร์น, Design Trade Block, Industrial Fashion Cutting Pattern


 

Tags : หลักสูตร สร้างแพทเทิร์นด้วยมือ โปรแกรมสร้างแพทเทิ์น

view

สถิติ

เปิดเว็บ22/09/2008
อัพเดท14/03/2020
ผู้เข้าชม985,742
เปิดเพจ1,308,680

จดหมายข่าว

อีเมล์

บริการ

หน้าแรก
เว็บบอร์ด
คำถามที่พบบ่อย
ผู้สนับสนุน
ผลงาน เสื้อผ้าผู้เรียน
ผลงานPatternผู้เรียน

 หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 เว็บบอร์ด

 รวมภาพผลงานผู้เรียน

view