http://www.doctorpattern.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 ผลงานผู้เรียน

รับออกแบบ

เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตอบข้อซักถาม

รับออกแบบ

เกี่ยวกับผู้สอน

ผลงานผู้เรียน

แนวทางหลักสูตรการสอนออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง

แนวทางหลักสูตรการสอนออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง

 

แนวทางหลักสูตรการสอน ด็อกเตอร์แพทเทิร์น แอททีเลีย
1. การวิเคราะห์และกำหนดขนาดของสินค้า   Products Specification Analysis
2. การสร้างแม่แบบมาตรฐาน  Create Standard Block
3. การออกแบบแม่แบบพื้นฐานตามรูปแบบสินค้า  Create Basic Blocks for Types of Products
4. การปรับรูปทรง 3 มิติตามเทคนิคเสื้อชั้นสูง
 Adjusting for 3 Dimensional Shape 
5. การออกแบบรูปทรงสินค้า  Design Silhouette (Ease Allowance)
6. การนำเสนอแม่แบบการค้า  Presenting to Trade Block
7. การวิเคราะห์รูปแบบสินค้าเพื่อการออกแบบแพทเทิร์น  Products Category & Silhouette Analysis
8. การออกแบบแพทเทิร์นด้วยแม่แบบการค้าและอุตสาหกรรม
 Designing Apparel Through The Trade Block

แนวทางหลักสูตรการสอนมาตรฐานสากล

 ทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแพทเทิร์นแฟชั่นได้ครอบคลุมทุกประเภท...!!!

* หลักสูตรที่เปิดสอน...ค่าอบรม * คลิ๊กที่นี่


แนวทางหลักสูตรการสอน สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.การวิเคราะห์และการกำหนดขนาดสินค้า
   Products Specification Analysis
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์สินค้า กลุ่มผู้บริโภค เพื่อกำหนดขนาด Size และวิธีการเปรียบเทียบขนาดมาตรฐานสากล เรียนรู้ให้เข้าใจตำแหน่งและวิธีการวัดขนาดสัดส่วนที่จำเป็นจากขนาดมาตรฐาน
2.การออกแบบโครงสร้างแม่แบบมาตรฐาน
   Create the Standard Blocks Pattern
เรียนรู้วิธีการสร้างโครงร่างแม่แบมาตรฐานชั้นสูง โดยแยกตามประเภทสินค้าต่างๆ
     -โครงสร้างแม่แบบมาตรฐานเสื้อสตรี บุรุษ
     -โครงสร้างแม่แบบมาตรฐานกางเกง
     -โครงสร้างแม่แบบมาตรฐานกระโปรง
     -โครงสร้างแม่แบบมาตรฐานแขนเสื้อต่างๆ
     -โครงสร้างปกต่างๆ
3.การออกแบบแม่แบบพื้นฐานตามรูปแบบสินค้า
   Create Basic Blocks for Types of Prducts
เรียนรู้วิธีการปรับโครงสร้างแม่แบบต่างๆที่สร้างไว้ให้เป็นแม่แบบพื้นฐานสินค้าประเภทต่างๆเพื่อการนำมาใช้งานออกแบบแพทเทิร์นสินค้า
4.การปรับรูปทรง 3 มิติตามเทคนิคเสื้อชั้นสูง
   Adjusting for 3 Dimensional Shape
เรียนรู้เทคนิควิธีการปรับแม่แบบพื้นฐานจากรูปแบบ 2 มิติให้เป็นรูปแบบ 3 มิติตามหลักสรีรศาสตร์ให้สัมพันธ์กับแนวเกรนของวัตถุดิบ(เทคนิคการทำเสื้อชั้นสูง)
5.การออกแบบรูปทรงสินค้า
   Design Silhouettes (Ease Allowance)
เรียนรู้วิธีการปรับขยายแม่แบบให้สามารถรองรับกับรูปทรงต่างๆของสินค้าและการสวมใส่ เพื่อการนำมาใช้ในการออกแบบสินค้า
6.การนำเสนอแม่แบบการค้า
   Presenting to Trade Blocks
เรียนรู้วิธีการนำเสนอแม่แบบทั้งหมดที่ได้เป็นแม่แบบอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้งานออกแบบสินค้ารูปแบบต่างๆ การเก็บรักษาและวิธีการนำมาใช้งาน
7.การวิเคราะห์รูปแบบสินค้าเพื่อการออกแบบแพทเทิร์น
  Product Category & Silhouette Analysis
เรียนรู้การวิเคราะห์ให้เข้าใจรูปทรงสินค้าเพื่อนำบล็อคแพทเทิร์นที่มีอยู่มาใช้งานออกแบบแพทเทิร์นสินค้าตามต้องการ
8.การออกแบบแพทเทิร์นสินค้าด้วยแม่แบบอุตสาหกรรม
   Designing Apparel through The Trade Block
เรียนรู้วิธีการออกแบบแพทเทิร์นสินค้าชนิดต่างๆตั้งแต้ขั้นพื้นฐาน Basic Cutting และรูปแบบแฟชั่น Fashion Cutting  การจัดการเกล็ดรูปแบบต่างๆ การออกแบบรูปทรงของสินค้าในแต่ละชนิด เทคนิคการออกแบบแพทเทิร์นให้สวยงามตามต้องการ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตอนการออกแบบแพทเทิร์น
< และสอนเทคนิคชั้นสูงต่างๆอีกมากมายเพื่อแพทเทิร์นและสินค้าที่สวยงามที่สุด >

หาข้อมูลทางลัด ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง  สอนแพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง  สอนPATTERN สอนทำแพทเทิร์น  เรียนแพทเทิร์น  ต่างจากที่อี่นอย่างไร  แนวทางหลักสูตรชัดเจน  หลักสูตรเหมาะกับใคร  ออกแบบแพทเทิร์นสินค้าได้ทุกประเภท  หลักสูตรครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  สามารถออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าแฟชั่น  ช่วยผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า  ธุรกิจเสื้อผ้า  การผลิตเสื้อผ้า  การสร้างแบรนด์เสื้อผ้า  โปรแกรมสร้างแพทเทิร์น การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป  I Design High Industrial Fashion Cutting Pattern

                         
                      สถานที่อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง ด็อกเตอร์แพ็ทเทิร์น แอททีเลีย 

                                          Doctorpattern Atelier ::  โทรศัพท์  063-6324955  
                                                   Email : doctorpattern@hotmail.com

อันดับหนึ่งเรื่อง ::  สอนแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูง, แพทเทิร์นเสื้อยืด, แพทเทิร์นชุดแซค, แพทเทิร์นกางเกง, แพทเทิร์นสูท, สอนPATTERN, การสร้างแบบตัดเสื้อผ้า, ออกแบบคัตติ้ง, ออกแบบเสื้อผ้า, ออกแบบแพทเทิร์น, สอนธุรกิจเสื้อผ้า, สอนออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, เสื้อผ้าเพื่อการค้า, เสื้อผ้าอุตสาหกรรม, เสื้อผ้าชั้นสูง, การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป, สอนสร้างแพทเทิร์น, Design Trade Block, Industrial Fashion Cutting Pattern


 


 

view

สถิติ

เปิดเว็บ22/09/2008
อัพเดท14/03/2020
ผู้เข้าชม985,745
เปิดเพจ1,308,683

จดหมายข่าว

อีเมล์

บริการ

หน้าแรก
เว็บบอร์ด
คำถามที่พบบ่อย
ผู้สนับสนุน
ผลงาน เสื้อผ้าผู้เรียน
ผลงานPatternผู้เรียน

 หน้าแรก

 หลักสูตรที่เปิดสอน

 เว็บบอร์ด

 รวมภาพผลงานผู้เรียน

view